PROMOCJE

ATRAKCYJNE LOKATY, DODATKOWE PREMIE, MOŻLIWOŚĆ POLECANIA – WYJĄTKOWA OFERTA TOYOTA BANKU

Toyota przyzwyczaiła nas do zakręconych promocji. Tak samo jest i w tym przypadku. Można zgarnąć atrakcyjną premię (140 zł) za założenie i tak już atrakcyjnych lokat (na 2,5% i 2,3%)

Premia 140 zł przysługuje nowym klientom. Dotychczasowi też mogą skorzystać, ale dostaną premię 70zł.

Nowy klient zakłada konto i dwie lokaty. Dotychczasowy klient (posiadacz konta) zakłada tylko dwie lokaty. Pierwsza lokata jest na 160 dni (jak zwykle termin od czapy) i jest oprocentowana na 2,3% w skali roku. Druga lokata jest na 12 miesięcy i jest oprocentowana na 2,5%.

toyota 1

Samo oprocentowanie lokat już jest korzystne. Jeśli dodamy premię, to jest jeszcze lepiej. Do tego mamy jeszcze system poleceń, w którym możemy zdobyć 50 zł za każdego poleconego (maksymalnie 250 zł).

Poniżej organizator promocji pokazuje, ile można łącznie zarobić (przykład dla nowego klienta):

toyota ile możesz zyskać

Plan Depozytowy na 160 dni
oprocentowanie stałe 2,5%
od 3000 do 13000 zł
można mieć maksymalnie 10 takich lokat (130 000 zł), ale dodatkowa premia należy się tylko za jedną lokatę

Depozyt Plus na 12 miesięcy
oprocentowanie stałe 2,3%
od 5000 zł

Widać więc, że można zdeponować całkiem spore pieniądze.

Zakładam lokaty z premią i systemem poleceń

Premia 140 zł lub 70 zł

Jeśli jesteś nowym klientem, to za założenie konta i lokat otrzymasz 140 zł. Dla dotychczasowych klientów za założenie lokat będzie 70 zł.

Nowy Klient Banku, aby otrzymać Premię w wysokości 140 zł zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:

– do 8 marca zarejestrować się na stronie promocji,

– wybrać z dostępnego menu w aplikacji opcję „Nie mam Konta Jedynego w Toyota Bank”
– kliknąć w aktywny link udostępniony w Serwisie, który przekieruje Uczestnika na stronę Partnera, dostępną pod adresem wnioski.toyotabank.pl

– założyć Konto Jedyne (we wniosku zaznaczyć zgody marketingowe)

– do 15 kwietnia założyć co najmniej jedną lokatę Plan Depozytowy na 160 dni na kwotę minimum 5 000 zł oraz co najmniej jedną lokatę Depozyt Plus na 12 miesięcy na kwotę minimum 5 000 zł.

– utrzymać założoną lokatę Plan Depozytowy na 160 dni w kwocie minimum 5 000 zł oraz lokatę Depozyt Plus na 12 miesięcy na kwotę minimum 5 000 zł, przez co najmniej 90 dni licząc od dnia założenia każdej z nich.

– utrzymać aktywne Konto Jedyne do dnia wypłaty Premii, tj. do dnia 25.08.2017 roku

Lokaty można założyć przez bankowość elektroniczną po założeniu Konta Jedynego.

Dla banku nowy klient to osoba, która nie posiada i nie posiadała Konta Jedynego w Banku w okresie od 1.1.2014 r. do 14.2.2017 r.

Obecny Klient Banku, aby otrzymać Premię w wysokości 50 zł zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:

– do 8 marca zarejestrować na stronie promocji,

– w Aplikacji z dostępnego menu wybrać opcję „Mam Konto Jedyne w Toyota Bank” i kliknąć w udostępniony link, który przekieruje Uczestnika na stronę Partnera

– wyrazić zgody marketingowe

– za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej na stronie Partnera pod adresem: konto.toyotabank.pl do 15.04.2017 roku zwiększyć Saldo depozytów posiadanych w Banku na dzień 14.02.2017 roku (tj. kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich kontach i wszystkich lokatach w Banku we wskazanym dniu) poprzez założenie co najmniej jednej lokaty Plan Depozytowy na 160 dni na kwotę minimum 5 000 zł oraz co najmniej jednej lokaty Depozyt Plus na 12 miesięcy na kwotę minimum 5 000 zł i utrzymać ww. lokaty przez co najmniej 90 dni od dnia założenia każdej z nich

– dodatkowo przez co najmniej 30 dni, licząc od dnia założenia lokat: Plan Depozytowy na 160 dni oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy, utrzymać saldo wszystkich depozytów, które Obecny Klient posiadał w Banku w dniu 14.02.2017 roku oraz założone w ramach Akcji lokaty: Plan Depozytowy na 160 dni w kwocie minimum 5 000 zł oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy w kwocie minimum 5 000 zł (Utrzymanie zwiększonego salda depozytów). Zwiększone saldo depozytów rozumiane jest jako kwota środków pieniężnych zdeponowanych na wszystkich kontach i lokatach Obecnego Klienta Banku na dzień 14.02.2017 roku powiększone o kwotę min. 10 000 zł wynikającą z lokat założonych w ramach Akcji,

– utrzymać aktywne Konto Jedyne do dnia wypłaty Premii, tj. do dnia 25.08.2017 roku

Dla banku obecny klient to osoba, która zakładała Konto Jedyne w którejś z poprzednich promocji w 2015 lub 2016 r.

Premia 250 zł

Premię dodatkową może otrzymać Uczestnik Polecający, który sam spełni warunki do wypłaty mu premii z tytułu założenia konta i dwóch lokat (nowy klient) lub założenia dwóch lokat (dotychczasowy klient), wygeneruje Kod polecający i przekaże go Uczestnikowi Poleconemu. Premia dodatkowa zostanie wypłacona pod warunkiem, że Kod zostanie prawidłowo wpisany w Aplikacji przez Poleconego wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem e-mail Polecającego, ponadto Uczestnik Polecony musi wziąć udział w opisywanej dziś promocji oraz spełnić warunki dotyczące wypłaty premii. Uczestnik Polecony może wskazać tylko jednego Polecającego. 

Premia dodatkowa zostanie wypłacona pod warunkiem, że Kod zostanie prawidłowo wpisany w Aplikacji przez Poleconego wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem e-mail Polecającego, ponadto Uczestnik Polecony musi wziąć udział w Akcji oraz spełnić warunki dotyczące wypłaty premii.

Dla przykładu mój kod polecający to JZPR5XNH. Jeśli zarejestrujesz się na stronie promocji i wpiszesz mój kod, to dostanę za Ciebie 50 zł

Zakładam lokaty z premią i systemem poleceń

Kiedy dostanę premię?

Powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania premii podstawowej i dodatkowej nastąpi do dnia 31.7.2017 roku. Po otrzymaniu powiadomienia od Organizatora o zakwalifikowaniu do otrzymania premii oraz premii dodatkowej Uczestnik do dnia 10.8.2017 roku powinien uzupełnić swoje dane osobowe w aplikacji. Premia wraz z premią dodatkową zostanie przekazana przez Organizatora w terminie do dnia 25.8.2017 roku jednym przelewem na Konto Jedyne Uczestnika.

Toyota Bank
Konto Jedyne
0 zł za prowadzenie (zwrot opłaty 2,49 zł za spełnienie warunków – zakupy kartą za co najmniej 400 zł / m-c)
0 zł za wydanie i użytkowanie karty
0 zł za przelewy internetowe
0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju (3x miesięcznie, potem 4,5 zł)

Póki co, do końca roku osoby biorące udział w promocji mają comiesięczny zwrot opłaty za prowadzenie konta bez spełniania warunków płatności kartą.

Podsumowanie

W promocji dostajemy dwie dobre lokaty na 2,5% i 2,3% z dodatkową premią 140 zł lub 70 zł. Do tego możemy uzyskać jeszcze po 50 zł za każde polecenie tej promocji naszym znajomym. Proste, atrakcyjne warunki.

To już wygląda bardzo dobrze. Oczywiście warto też polecać konto i zgarniać po 50 zł. Konta w Toyota Banku wiele osób jeszcze nie ma, więc są spore szanse. Zresztą popatrzcie, że konto ma całkiem dobre warunki.

A oto harmonogram promocji w formie wykresu:

toyota harmonogram

Zakładam lokaty z premią i systemem poleceń

Zobacz podsumowanie promocji w formie filmiku

przeczytaj regulamin promocji

Zakładam lokaty z premią i systemem poleceń

*****

Zapraszam na:

toyota 2

Piotr Górnicki
Opisuję promocje bankowe od 2009 r. Wybieram tylko te najlepsze, żeby moi czytelnicy mogli z nich wycisnąć najwięcej dla siebie.
Najnowsze promocje
NEST BANK – ABSOLUTNIE DARMOWE KONTO I 4% NA LOKACIE
100 ZŁ PREMII ZA TO BEZPŁATNE KONTO I DO 500 ZŁ ZA POLECENIA
NEST BANK – BEZPŁATNE KONTO I BILETY DO KINA
BEZPŁATNA KARTA KREDYTOWA I BON NA 400 ZŁ DO MORELE.NET

Skomentuj

Imię*
Strona internetowa

Twój komentarz*

X

>> Aktualne promocje. ZOBACZ KONIECZNIE <<

¤
Przeczytaj poprzedni wpis:
BEZPŁATNE KONTO FIRMOWE W NEST BANKU I 300 ZŁ NA PALIWO

W prosty sposób zgarniasz 300 zł do wydania na stacjach Orlen i Bliska. Regulamin jest łatwy, bez gwiazdek, drobnych druczków...

Zamknij